Öppettider Receptionen
Vinter 2018-19
juni - 11'e aug 2019
dagligen
kl. 10-12 o 14-16
Telefon reception:
070-626 64 43
Telefon säsong/midsommar bokn:
070-776 21 76
E-post: info@smednaset.se
Bankgiro: 551-4591