Campingen

Smednäsets kommitté

Campingvärd Tommy Norman 070-5954254
Aktiviteter Patrik Olsson 070-6121650
Kassör Bengt Friberg 070-6317871
Reception & Bokning Ingrid Wigh -------------
Allt i allo Anders Georgsson -------------
Allt i allo, (sommarsäsong) Hans westermark -------------
Fastighet o byggnation Jan Nyman 070-3355501
Maskin o VVs Leif Phil 070-5689731
Bokning Lotta Berg 070-7762176