Campingen

Smednäsets kommitté

Campingvärd Tommy Norman 070-5954254
Aktiviteter Patrik Olsson 070-6121650
Kassör Bengt Friberg 070-6317871
Reception & Bokning Kerstin Svärdström 070-6405246
Drift Mark & Maskin Keijo Timonen 070-8353898
Fastighet o byggnation Jan Nyman 070-3355501
Maskin o VVs Leif Phil 070-5689731
Bokning (ej kommitté) Lotta Berg 070-7762176