Campingen

Ordnings- och trivselregler Smednäsets camping (ladda ner som pdf)

Dalasektionens campingplatser
Dalasektionen inom Caravan Club driver två campingplatser, Smednäset & Solleröns Camping. Campingplatserna drivs av kommittéer, som är utsedda av Dalasektionens styrelse. Båda campingplatserna är öppna för alla, både sommar och vinter samt för såväl tillfälliga besök som säsongsgäster.

Smednäset
Säsongsplatserna tilldelas för en säsong i taget, vilket innebär att samma plats inte kan garanteras för flera säsonger i rad. Dalasektionens styrelse beslutar om kriterier för tilldelning av platser. Tilldelad plats får inte överlåtas eller hyras ut. Vintertid får Smednäset också användas för uppställning av husvagnar som inte används.

Sektionsstyrelsen har beslutat om dessa regler.
Undantag från reglerna kan endast godkännas av styrelsen.
Så här vill vi ha det på Smednäset för att alla ska trivas:

Vi tar alla del av sådana lokala eller tillfälliga ordningsregler som finns uppsatta på våra anslagstavlor. Sådana regler finns bl.a. för båt- respektive skotertrafik och brandskydd.
/Smednäskommittén