Öppettider Receptionen
Vinter 2017-18
okt 2017 - april 2018
sista lör i månaden
kl. 11-12
Telefon reception:
0246-221 06
Telefon plats/stug bokn:
070-626 64 43 
E-post: info@smednaset.se 
Bankgiro: 551-4591