Hem Boka Sommar program
Smednäset camping
Campingpriser
Smednäset kommitte 2020
Funktion Namn
Campingvärd Benny Skogsberg
Bokning Säsong (midsommar) Lotta Berg
Reception Åke Larsson
Evenemang Mona-Britt Tallberg
Gasol och brandskydd Håkan Karlsson
Mark o maskin Jan Eriksson
Kassör Bengt Friberg